Barn i utställningsmiljö

Kan själv! 

24 augusti – 6 november

En utställning för de allra minsta, 0-2 år.

 

Utställningen Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som synliggör de allra minsta barnen och deras rätt att delta i kulturlivet på sina villkor. Genom att lyssna på barnen har en utställningsmiljö skapat som är anpassad efter barnens behov och önskemål.

Mer info om utställningen finns på vgr.se/kulturutveckling/kansjalv Länk till annan webbplats.