< >

Digital tillgänglighetsredogörelse

Skara kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här sidan beskriver hur bokaventyret.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från skara.se i något annat format kan du kontakta kommunen.

Skicka e-post till skara.kommun@skara.se
Ring 0511 320 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till skara.kommun@skara.se
Ring 0511 320 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Kända brister i tillgänglighet på bokaventyret.se

  • Bilder kan sakna alternativ text. Många bilder är rent dekorativa bilder och har därför ingen alternativ text. Alla bilder ses över, men meningsbärande bilder kan än så länge sakna text och du som använder ett skärmläsningsverktyg kan gå miste om viss information.
  • Länkgrupper och informationsområden är inte alltid grupperade
  • All information går inte att nå när användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken. Detta gäller till exempel på startsidan och i mobilmenyn.

Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem senast 30 juni 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Funka Nu AB gjorde 2019 en oberoende granskning av skara.se utifrån standarden WCAG 2.1 AA. Då mallarna för bokaventyret.se är kopior av skara.se gäller granskningen även denna webbplats.
Sedan granskningen utfördes har vi åtgärdat flera av Funkas prioriterade åtgärdsförslag. Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem senast 30 juni 2022.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades den 1 december 2022.

Denna sida uppdaterades

Dela: